HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN MI ACCOUNT TRÊN ĐIỆN THOẠI/ MÁY TÍNH BẢNG

Ngày:12/04/2016 lúc 22:56PM

 VIDEO HƯỚNG DẪN
 Các bạn truy cập link Website Xiaomi để tạo tài khoản. Việc tạo tài khoản là bắt buộc để sử dụng các thiết bị của Xiaomi.


Bùi Anh Tuấn
Tin cùng chuyên mục :
BÌNH LUẬN