Kiểm tra tình trạng đơn hàng

Quý khách hàng vui lòng nhập số điện thoại đã đăng ký với Phukien.vn khi mua hàng để được cập nhật về trạng thái đơn hàng. 
Hướng dẫn: khi hiển thị thông tin "Mã Vận Đơn": đơn hàng đã được chuyển cho đối tác vận chuyển, Quý khách hàng vui lòng click vào mã vận đơn để xem chi tiết thông tin về trạng thái giao hàng.